Zásady ochrany osobních údajů

Aktualizováno dne 29. února 2024

Účinné od 29. února 2024

Tato zásady ochrany osobních údajů popisují politiku společnosti Emporio-sports.cz s.r.o., Varšavská 843/2, Karlovy Vary, Karlovy Vary 360 01, Česká republika, e-mail: info@emporio-sports.cz, telefon: +420606550282 ohledně sběru, používání a zveřejňování vašich informací, které shromažďujeme při používání našeho webu (https://emporio-sports.cz) („Služba“). Přístupem nebo používáním Služby souhlasíte se sběrem, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ani nepoužívejte Službu, prosím.  

 

Můžeme kdykoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů bez předchozího oznámení a zveřejníme revidované zásady ochrany osobních údajů na Službě. Revidovaná politika bude účinná 180 dní od data zveřejnění revidované politiky na Službě, a vaše pokračování v přístupu nebo používání Služby po této době bude znamenat vaše přijetí revidovaných zásad ochrany osobních údajů. Proto doporučujeme, abyste pravidelně procházeli tuto stránku.

 

Informace, které shromažďujeme:

 

Budeme shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje o vás:

  • Jméno
  • E-mail

Jak používáme vaše informace:

 

Informace, které o vás shromažďujeme, budeme používat pro následující účely:

  • Marketing / Propagační
  • Podpora
  • Cílená reklama

Pokud chceme použít vaše informace pro jakýkoli jiný účel, požádáme vás o souhlas a vaše informace použijeme pouze po obdržení vašeho souhlasu a poté pouze pro účel(y), pro který jste souhlas poskytli, pokud nás zákon nepovinně nepožaduje, abychom tak učinili.

Jak sdílíme vaše informace:

 

Vaše osobní údaje nebudeme předávat žádné třetí straně bez vašeho souhlasu, s výjimkou níže uvedených omezených případů:

  • Analýzy

Vyžadujeme od těchto třetích stran, aby použily osobní údaje, které jim předáme, pouze pro účely, pro které byly předány, a aby je neponechaly déle, než je vyžadováno k naplnění uvedeného účelu. Také můžeme zveřejnit vaše osobní údaje pro následující: (1) k dodržování příslušných zákonů, předpisů, soudních rozhodnutí nebo jiných právních postupů; (2) k vynucení vašich smluv s námi, včetně těchto zásad ochrany osobních údajů; nebo (3) k odpovědi na tvrzení, že vaše použití Služby porušuje práva třetích stran. Pokud je Služba nebo naše společnost sloučena nebo převzata jinou společností, vaše informace budou jedním z aktiv, které budou převedeny novému vlastníkovi.

Zachování vašich informací:

 

Vaše osobní údaje s námi budeme uchovávat 90 dnů až 2 roky poté, co uživatelské účty zůstanou neaktivní, nebo tak dlouho, jak je potřebujeme k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Můžeme potřebovat uchovat určité informace po delší dobu, jako je evidence / hlášení v souladu s příslušným právem nebo z jiných legitimních důvodů, jako je vymáhání právních práv, prevence podvodů atd. Zbytkové anonymní informace a agregované informace, které vás nepřímo neidentifikují, mohou být uchovávány do nekonečna.

 

Vaše práva:

 

V závislosti na platném právu můžete mít právo na přístup a opravu nebo vymazání vašich osobních údajů nebo obdržení kopie vašich osobních údajů, omezit nebo namítnout aktivní zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenosit) vašich osobních údajů jiné entitě, odvolat souhlas, který jste nám poskytli k zpracování vašich údajů, právo podat stížnost u dohledového orgánu a další práva, která mohou být relevantní podle příslušných zákonů. K uplatnění těchto práv nám můžete napsat na adresu info@emporio-sports.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s příslušným právem. Mějte na paměti, že pokud nám neumožníte shromáždit nebo zpracovat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas se zpracováním těchto údajů pro požadované účely, nemusíte být schopni přistupovat nebo používat služby, pro které byly vaše informace vyžadovány.

 

Cookies atd.

 

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tyto technologie sledování používáme a jaké máte možnosti v souvislosti s těmito technologiemi sledování, odkazujeme vás na naše Zásady používání cookies.

 

Bezpečnost:

 

Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá, a proto budeme používat rozumná bezpečnostní opatření k zabránění ztráty, zneužití nebo neoprávněné změny vašich informací pod naší kontrolou. Vzhledem k vrozeným rizikům nemůžeme garantovat absolutní bezpečnost a proto nemůžeme zaručit ani nebojovat za bezpečnost žádných informací, které nám předáte, a tak činíte na vlastní riziko.

 

Stížnosti / odpovědný úředník pro ochranu údajů:

 

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich informací, které jsou k dispozici u nás, můžete kontaktovat našeho odpovědného úředníka na adrese Emporio-sports.cz s.r.o., Varšavská 843/2, Karlovy Vary, e-mail: info@emporio-sports.cz. Vaše obavy budeme řešit v souladu s příslušným právem.

 

Zásady ochrany osobních údajů vygenerovány s CookieYes.